Interier kanceláří, Praha

Kompletní rekonstrukce kanceláří pro IT společnost včetně návrhu některého nábytku, kde každá místnost je laděna do jiné barvy. 

(2015-2016)

 

Rekostrukce bytu, Praha, Michle

Návrh obytného prostoru bytu. (2016)

 

 

 

Rekonstrukce bytu, Praha 3

Kompletní rekonstrukce bytu se změnou dispozic pro mladý pár. 

(2015)

 

Rekostrukce bytu, Praha, Bořivojova

Kompletní rekonstrukce třípokojového bytu pro mladou rodinu s dominující žlutou podlahovou stěrkou ve vstupní hale a koupelně. Za povšimnutí stojí na míru vyrobená kuchyňská linka. (2013-2014)

 

 
 

 Driving range centre, Praha, Císařská louka 

Původním zadáním bylo vytvoření tréninkového golfového areálu, navazujícího na sportovně rekreační centrum Fun Island. Součástí areálu mělo být dvoupatrové golfové odpaliště s tréninkovými greeny, doplněné jedenácti budovami se zázemím jako recepce, restaurace, kancelář apod, následně snížené pouze na pět budov. V současnosti je realizováno dvoupatrové odpaliště, budova recepce a golfový obchod. Záměrem je však realizovat i některé další části areálu. (2012-2014)

Revitalizace vnitrobloků, Černý Most, Praha 14

Návrh revitalizace tří bloků sídliště Černý Most vychází z původních tvarů a využití. Hlavní myšlenkou je vytvořit pro každý blok jeho vlastní originální identitu. Každý blok má svoji vyráznou barevně dominující dřevinu a barvu použitou pro návrh mobiliáře a jiných doplňků. Zároveň pak aktivitu ( bruslařský okruh, růzá hřiště, odpočinková zóna...) pro různé věkové kategorie čím zvyšuje diverzitu využitelnosti relaxačních ploch. (2014)

Revitalizace Kyjského rybníka, Praha 14 - Kyje

Návrh relaxační zóny na břehu Kyjského rybníka. Projekt byl vypracován pro městskou část Praha 14 - Kyje po záštitou a3a ateliér jako ideový návrh pro rozvoj dané oblasti. (2013)

 
 
 

Revitalizace parku Skalka,Praha 5

Návh revitalizace parku Skalka vychází z původního Tomayerova návrhu a snaží se zachovat výhledové osy, dominantní dřeviny a některé další významné prvky. Zároveň však přichází s novými výsadbovými plochami především záhonu a novými užitkovými plochami jako dětské hřiště, pobytové molo u jezírka a dalšími relaxačními prvky. (2013)

 

Interiér SKYSERVICE, Dlouhá, Praha 1

Skyservice je společnost nabízející tandemové seskoky padákem a vyhlídkové lety. Kompletní rekonstrukce její pobočky v přijemném vnitrobloku v Dlouhé ulici zahrnovala hlavní, reprezentativní, místnost, sloužící jeko čekací prostor pro hosty před seskokem, koupelnu a vstupní prostor s kuchyňkou. V návrhu jsou využity firemní barvy (oranžová a modrá), tématické fotografie pořízené společností a její logo. Zajímavým prvkem jsou tři sedačky v hlavní místnosti zavěšené nad ortofotomapou navozující pocit blížícího se prožitku. Na projektu jsem spolupracovala s Ing. arch. Evou Pykovou. Realizce interiéru je v přípravě. (2012)

Vstupní prostor bytu, Praha 8

Zadáním byla úprava vstupního prostoru do soukromého bytu v Praze návrhem nových úložných prostor. Projekt byl realizován. (2013)

 

Diplomová práce

Tématem bylo zlepšením rekreačního, ekologického potenciálu a potenciálu veřejných prostor v severním okraji CHKO České Středohoří, navrhnutím zásahů v okolí potoka Modla. Spolupracovala jsem s vedením a obyvateli města Třebenice a okolí, CHKO, Povodím Ohře a zahradními architekty. Výsledkem je návrh intervencí v okolí potoka, nové cyklistické a pěší a propojení, včetně detailního řešení některých částí území.

Porfotlio školních prací

Portoflio školních prací obsahuje jednotlivé školní projekty: Vstup do parku, Rekreační středisko zahráky (ateliér Hlavín), Bludiště (ateliér Šrámková), Dům pro módního návrháře (ateliér Routhbauer), oceněná bakalářská práce Rodinné domky na Praze 6 (ateliér Stempel a Beneš), Dům na domě (ateliér Hájek a Šépka). Součástí portfolia jsou také malby a kresby.