Tématem diplomové práce bylo zlepšením rekreačního, ekologického potenciálu a potenciálu veřejných prostor v severním okraji CHKO České Středohoří, navrhnutím intervencí v okolí potoka Modla. Při návrhu jsem spolupracovala jsem s vedením a obyvateli města Třebenice a okolí, CHKO, Povodím Ohře a zahradními architekty. Výsledkem je návrh intervencí v okolí potoka, nové cyklistické a pěší propojení, včetně podrobného řešení některých částí území.