Revitalizace parku Skalka

 

Park Skalka, Praha 5

Jedná se o smíchovskéhý park ohraničený ulicemi Na Skalce, Ostrovského, Kováků a Bieblova. Revitalizace parku spočívá především v potřebných arboristických zásazích stávající dřevin a výsadbě nové zeleně. Součástí navržených úprav jsou také opravy cest, ostatních zpevněných ploch, osvětlení, laviček a umístění nových různých atypických posedových prvků v rámci parku, především pobytového mola u jezírka. V okolí jezírka je navržena pestrá výsadba travin, nízkých dřevin, trvalek apod. Zároveň bude rozšířeno a nově vybaveno stávající dětské hřiště.

Projekt jsem vypracovala pro architektonické studio a3atelier.