Revitalizace Kyjského rybníka

Kyjský rybník, Praha 14 - Kyje

Projekt se zabývá především zpřístupněním území veřejnosti a vytvořením atraktivního relaxačního prostředí a to především odstraněním, úpravou stávající zeleně a výsadbou nové zeleně, vytvořením nových pěších propojení a rekreačních zón a prvků využití. Cílem projektu je vytvořit rekreační prostředí pro místní obyvatele. 

Architektonický návrh parku respektuje stávající ráz místa, volné přírodní prostředí s výhledem na rybník. Hlavní kompoziční osou je pěší cestní síť, procházející územím. Ta přirozeně rozděluje území na několik zón, ve kterých jsou umístěna dětské hřiště, hřiště na pétanque, část je pojata jako volná louka s možností aktivního či pasivního využití a některé části jsou pojaty jako volná přírodní plocha s komponovanou zelení. Území je doplněno lavičkami s výhledem převážně na rybník či dětské hřiště. V návrhu byla využita stávající perspektivní zeleň, doplněna o novou výsadbu. Celkově však území má působit vzdušně a nabízet možnost aktivní rekreace. 

Projekt jsem vypracovala pro architektonické studio a3atelier.